תפאורה לאירועים

תפאורה לאירועים מיוחדים.

מיוצרת לפי הזמנה.