שערים ועמודים לבנים

קיימים 16 עמודים במידות:

40/40/340.

 

קיימות 5 קורות במידות:

40/40/320.

 

קיימות 9 קורות במידות:

40/40/300.

 

כל המידות הן בס"מ.