שערי ברזל

- 40/40 ס"מ
- גובה כללי 3.70 מ’
- מפתח חיצוני 3.80 מ'